GGZ

Psychische problemen roepen veel vragen op. Bij degene die er last van heeft, én bij de partner, familieleden of vrienden. Vragen over het ziektebeeld, rechten en plichten, voorzieningen en ondersteuning, vergoedingsregelingen en klachtenregelingen. GGZ biedt voor een deel zelf informatie en steun, met folders, cursussen en bijeenkomsten.

Ook zijn er talrijke andere informatiebronnen. Het is echter onmogelijk hier alle informatie van anderen op te nemen. De volgende links kunnen u wel op weg helpen. Vanwege de diversiteit en hoeveelheid van het aanbod kunnen we geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor de inhoud van door anderen gegeven informatie.ggz

Werken in de GGZ

Bij de GGZ werken mensen voor mensen. Investeren in medewerkers is investeren in de kwaliteit van zorg. Daarom besteden we veel aandacht aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
We zijn een grote organisatie met veel medewerkers in uiteenlopende functies. Daardoor is er ruimte voor interne mobiliteit. Deze faciliteren we bijvoorbeeld in de vorm van omscholing of bijscholing. Ook is leren-en-werken mogelijk tot mbo-, en hbo-verpleegkundige. Voor andere opleidingen bieden we stageplaatsen. Belangstelling voor een functie of opleidingsplaats? Voor meer gerichte informatie staan telkens contactpersonen vermeld.

Besturing organisatie

Sturing en zelforganisatie zijn kernbegrippen. Uitgangspunten daarbij zijn:

primair proces centraal:
de zorg en hulpverlening aan cliënten bepaalt de inrichting van de organisatie

vraaggestuurd:
continu wordt afgewogen of wat we doen antwoord is op de vraag van de cliënt

integraal management:
managers van zorgnetwerken, service- en stafdiensten zijn verantwoordelijk voor personeel, middelen, kwaliteit, productie en communicatie in de eigen afdelingen.

Verwijzing en aanmelding

Meestal is de huisarts de verwijzer. Cliënten kunnen ook zelf contact opnemen na verwijzing door een huis- of bedrijfsarts.
Aanmelding en crisisinterventies zullen vanaf medio 2006 voor alle cliënten verlopen via één centrale voordeur. Dus voor alle problematiek, van zowel jeugd, volwassenen, als ouderen.