Veelgestelde vragen

Moet ik behandeling bij jullie zelf betalen?
Kosten voor behandelingen in GGZ-instellingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij dient u rekening te houden met een verplicht eigen risico van de zorgverzekeraar.

Is iemand langer als een jaar opgenomen in een GGZ-instelling, dan worden de kosten betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor psychotherapie moeten cliënten vanaf 18 jaar een eigen bijdrage van € 15,60 per zitting betalen, met een maximum van € 702,– per jaar. Voor de behandeling krijgt u hierover informatie.

Kan ik zomaar binnenstappen als ik problemen heb?
Verwijzingen naar onze hulpverlening lopen via de huisarts of medisch specialist. U hebt een verwijzing nodig om bij GGZ geholpen te kunnen worden.

Bij crisissituaties wordt door de arts of hulpverlening rechtstreeks de GGZ ingeschakeld, zonder wachttijden of oponthoud.

Waar moet ik heen voor psychische hulp?
Voor verschillende soorten problemen zijn er in Nederland verschillende soorten hulp. Dat maakt het vinden van de juiste hulp niet altijd makkelijk. Als u psychische problemen hebt, kunt u het beste beginnen met een bezoek aan de huisarts. De huisarts kan u zonodig de weg wijzen naar specialistische hulp.
Hebben uw problemen een meer praktische oorzaak (denk bijvoorbeeld aan schulden, huisvesting of uw thuissituatie) dan kunt u bij het Algemeen Maatschappelijk Werk terecht.
Soms werkt contact met lotgenoten verhelderend. Op internet vindt u veel zelfhulpgroepen van lotgenoten.

Kan ik mij verzekeren voor de eigen bijdrage psychotherapie?
Via de aanvullende verzekering kan dit bij een aantal zorgverzekeraars. Informeer even bij uw eigen verzekeraar of en tot welke hoogte deze bijdrage wordt vergoed als u een aanvullende verzekering wilt afsluiten.

Ik heb gehoord dat een deel van de behandeling van psychische problemen vanaf 2008 in het basispakket van de zorgverzekering zit. Hoe zit dat precies?

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Klik hier (PDF). Of kijk op de website www.veranderingenindezorg.nl.

Kunnen psychische problemen eigenlijk wel opgelost worden?
Veel psychische problemen zijn goed te behandelen. Na afloop van de behandeling zijn de problemen dan grotendeels opgelost of tot dergelijke proporties teruggebracht dat er veel beter mee te leven is. Niet alle psychiatrische ziektes zijn echter te genezen. Behandeling en begeleiding zijn dan gericht op het verminderen van de symptomen en op het beter leren omgaan met de beperkingen die bij de ziekte horen. Dit houdt in dat de kwaliteit van het leven van degene die lijdt aan de ziekte aanzienlijk verbetert.

Ik kan PDF-bestanden op deze website niet openen (Adobe). Hoe kan dat?
Om PDF-bestanden op deze website te kunnen openen en lezen heeft u het gratis programma Acrobat Reader nodig (Adobe). Klik op onderstaande afbeelding:

Ik zou graag een gesprek willen met de behandelaar van mijn partner, kan dat?
Goede informatie aan familieleden en naastbetrokkenen is van groot belang. De behandelaar van uw partner mag echter zonder zijn of haar toestemming geen persoonlijke informatie aan u geven. Er zijn verschillende mogelijkheden voor u om geïnformeerd te worden over een ziektebeeld en hoe u om kunt gaan met de uitingen van dit ziektebeeld.

Als u algemene vragen hebt over de gang van zaken bij opname e.d. kunt u hiervoor terecht bij de afdeling.
U kunt een gesprek met de behandelaar of verpleegkundige aanvragen; in een aantal situaties zal deze u echter als (neven)cliënt in moeten schrijven.
De afdeling preventie geeft cursussen aan familieleden en naastbetrokkenen over diverse ziektebeelden. Behalve kennis over het ziektebeeld, geven de cursussen handvatten in het omgaan met de zieke en hoe u goed voor uzelf kunt zorgen in uw situatie.