Over GGZ

Iedereen heeft wel eens psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan depressie, angst, verwardheid of andere psychische problemen. Niet altijd zijn die problemen zelf of met behulp van familie en vrienden op te lossen. Soms is daar hulp bij nodig. De GGZ geeft deze hulp.

GGZ staat voor Stichting Geestelijke Gezondheidszorg. GGZ biedt hulp aan mensen van alle leeftijden met ernstige psychische problemen. Het zorgaanbod is afgestemd op de behoefte van de hulpvrager. We hebben daarbij oog voor de sociale leefomgeving. GGZ biedt niet meer zorg dan nodig en niet minder dan verantwoord. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt. We bieden dan ook zorg op maat. GGZ houdt zich actief bezig met vernieuwing van de zorg en levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de regio.

Deze website is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met GGZ: cliënten, familieleden, verwijzers en andere geïnteresseerden. U vindt op deze site informatie over de organisatie, circuits en diensten, bereikbaarheid en locaties, het zorgaanbod, preventie, rechten van cliënten en werken bij GGZ. Actueel nieuws, publicaties en een agenda houden u op de hoogte van onze activiteiten. Het is mogelijk te reageren op deze site